Dary pro šťastný život

Dary pro šťastný život :-) 

„Věřím, že smyslem života je být šťastný.“ (Dalajláma)

My ve smysluplný a šťastný život v LETOKRUHu věříme také. Pár receptů na štěstí v podobě sladkých dezertů, jsme vám na BLOG již přidaly. Co, ale šťastný život celkově? Jak být šťastný neustále i přes všechny nepříznivé okamžiky, které nám život připraví? Přinášíme další recept, tentokrát v podobě příběhu.

Příběh Darů z Tibetu

Muž v červeném rouchu jdoucí po schodech k chrámu. Před vstupní branou se poohlédne, a spatří nádherný západ Slunce, tato chvíle mu vnukne jednu vzpomínku.

Tato vzpomínka na jeho běžný den a Sluneční paprsky ve tvářích, mu rozehřály srdce. Uvědomil si, že okamžiky svého života strávenými v chrámu se mnohému naučil. Pravidelnosti – řádem dne, např. vstáváním na meditaci. Koncentraci – usměrněním myšlenek skrze meditační cvičení. Laskavosti – chrámu ji přinášel v podobě lesklých chodeb. Pomoci druhým – studiem vzácných nauk. Radosti – užíváním si přítomného okamžiku při tvorbě vonných tyčinek. Právě tyto dary jeho život učinily šťastným a naplněným.

S úsměvem na rtu pokračoval ve své cestě za mohutné dveře chrámu. Zůstalo tu po jeho zamyšlení hřejivé místo, které září i do Vašich domovů spolu s dary, které život činí jedinečným ve své jednoduchosti, kráse a nadhledu.  

Mnich se vydal na cestu za osvícením již v útlém věku. Stal se novicem v chrámu v Tibetském městě Lhasa. V začátcích svého učení měl za úkol, každý den umýt podlahy chrámu, meditovat, studovat vzácné texty a trávit společné chvíle s ostatními mnichy v čase volna.  Před východem Slunce započal meditaci, kterou vždy nabíral nejsilnější energii dne a zastavil se v toku myšlenek. Po meditaci nastal čas na práci. Novic umývání podlah vnímal jako službu, kterou přispívá k čistotě chrámu. Studováním textů nacházel moudrost, kterou tolik toužil předávat dál, jako mnich či svatý muž. Volným časem, po studiu a meditaci byla tvorba vonných tyčinek. Všichni novicové i mniši se setkali ve společenské místnosti, kde kumulovali příjemnou energii. Z místnosti šel vždy slyšet smích, cítit radost a uvolněnou atmosféru.

Přejeme Vám všem šťastné dny spolu s Dary, které spojuje jediné a to láska. Láska k sobě, Bohu, člověku, přírodě, rodině, partnerovi, dětem, přátelům nebo k bytostem, kterým lásku můžeme poslat i tisíce kilometrů daleko.

Děkujeme za vaši přízeň <3 S láskou a vděčností v srdci vám předávám tyto řádky, za celý Tým LETOKRUHu. Ami