Poselství únorového elixíru lásky a energie

Únorem se ponese vlídná láska a nadnášející lehkost. Pro jejich plné vnímání je však důležité si posílit a udržet svoji vnitřní energii a pečovat o ni.

Životní energie se udržuje v párovém orgánu ledviny, který slouží ke kontrole a regulaci tělních tekutin. Ledviny jsou také spojovány s močovým měchýřem a vodním hospodářstvím v těle. „Vodní“ orgány souvisí s energetickými drahami na nohou a s emocemi. Emoce, se tak mohou zklidnit pravidelným protahováním nohou, např. jógou.

Únor je znamením Vodnáře, který představuje svobodnou vůli, taktéž umění říct ne. Je představitel nepodmíněné lásky. Lásky bez lpění, plné pohody, jako byste pluli na obláčku. Vnitřní hranice nám však, občas staví v těle hráze zastavující toky, této svobodomyslné harmonie.

Naopak hranice, které si stanovíme ve vnějším světě, nám pomáhají udržet si svoji vlastní svobodnou podstatu pod vůlí, která je v našich rukou. Udržuje tě v nadhledu a ponouká tě, využívat ji pro účely tvého konání. Konání následovaného srdcem a tvým úsudkem.

Měsíc únor je mimo jiné i začátkem roku Buvola, dle čínského horoskopu bude především o nás samotných a našich snech, vizích, pracovním úspěchu apod.
Bylo nám přáno, a máme možnost využít hned první měsíc v tomto lunárním roce k nasměrování energie na cestu, kterou si přejeme, tak aby plynule proudila po stezkách našich voleb.

Stačí mít na paměti – pohlazení ledvin, pitný režim, naslouchat svému srdci, odpočívat, svobodně se rozhodovat, stavět si vnější hranice, ale ty vnitřní mít otevřené novému, a také mít v hlavě mantry.

Mantry měsíce února

„Rozhoduj se podle aktuální situace nikoliv podle toho, jak tě to naučili.“

„Proud energie tě provede tvým konáním.“

Mantra je tzv. nástrojem mysli. Neustálým opakováním, ať už v meditaci, zpěvem, šeptem či běžným odříkáváním se posiluje vědomí mysli o mantře. Myšlenky se mohou měnit, obnovovat jako buňky, a tak pravidelnou koncentrací na poselství měsíce února (či jakoukoli vám milou mantru), podpoříte ještě více vše, na co se chcete zaměřit.

Využíváte tak vřelou, laskající energii, která tu pro nás po celý měsíc je.  ????

Recept na elixír

#ledviny #laska #voda #energie #svoboda #vodnar #lehkost #priroda #mantry #peceonohy #mocovymechyr

Pod každým hashtagem najdeš inspiraci, stačí kliknout. :-)

Tipy měsíce:

Mít nohy nahoře a protahovat je.

Chránit si oblast ledvin oděvem a teplem.

Vařit si bylinné čaje a pít hodně vody.

Mít se velice rád a mít sebe, na prvním místě.

Zpívat si mantry měsíce února.

Pečovat o svoji pokožku.

Umět říct ne.

Svobodně se rozhodovat.

Být v nekonečném proudu lásky.


PS: Pro více info o tipech, navštivte v průběhu února náš instagram @letokruhbrno, kde se dozvíte více. 

Krásné prožívání měsíce února, s nekonečným proudem energie a lásky, Vám všem, přeje celý tým LETOKRUHu. :-))