Funkční Princip

Vědění jak daná věc funguje, vám dává celistvý pohled a snadnou možnost řešení. Toto nabízí Funkční Princip. Je pak jednoduché uvolnit emoce a vědomě opuštit negativní emoční stavy. Odstraníte tak blokády samoopravného procesu těla a tím umožníte rychlé nastolení žádoucího stavu. Tímto způsobem lze také vložit pozitivní naladění či prožitky vyšších úrovní vědomí (Radost, Láska, Klid..). Jednoduchost a snadnost použití principu umožňuje, že se jej během terapie naučíte a používáte ho v běžném životě.

Emoční stavy jsou příčinou více jak 70% psychických trápení, a více jak 70% všech fyzických obtíží i nemocí.
Uvolnění emocí - negativních zážitků, je proto zásadní pro obnovení zdraví a blabohobytu. Pochopení principu jak tyto věci fungují je tudíž zásadní pro celostní zdraví lidské bytosti i společnosti.

Tato metoda je v případě potřeby součástí konzultace či součástí aktivní práce na vyřešení problému.

Na setkání s Vámi se těší Bára Zechmeisterová

tel: 774 93 93 94